Lyskraft
Kompetens- och varumärkesanalyser åt företag

Kompetensanalys
Lyskraft är ett av få företag som specialiserat sig på kompetensanalyser inom ramen för växtkraft mål3, som är en del av den europeiska socialfonden. Vi undersöker era möjligheter, ansöker om analysstöd och genomför själva kompetensanalysen. Analysen ligger sedan till grund för ansökan om kompetensutveckling.

Varumärkesanalys
Vi är summan av våra handlingar och varumärken kan lätt tappa sitt värde när företaget inte längre vet vad det står för eller hur man ska handla för att stärka varumärket. Lyskraft genomlyser ert företags varumärke och tar reda på om ni lever som ni lär. Tillsammans med våra konsulter tar vi sedan fram konkreta förslag på hur ni ska gå vidare för att tydliggöra och stärka ert varumärke.

Engagemang, effektivitet och kompetens

Den här sidan kommer inom kort att uppdateras. Tillsvidare hänvisar vi er till vår kontaktperson
Magnus Huss: magnus.huss@lyskraft.se
eller på telnr. 070- 441 05 45.